A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

РСПБЗН-ЗЛАТОГРАД ПРИЗОВАВА: СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ!понеделник, 08 Февруари 2016  796

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с повишаване на дневните температури и предстоящото пролетно почистване на земеделските земи, Районна Служба “Пожарна Безопасност и Защита на Населението ” отправя АПЕЛ към всички жители на общината за стриктно спазване на мерките за пожарна безопасност при пребиваване в горите и земеделските земи, като:

1. Забранено е паленето на огън на открито за изгаряне на горими материали в земеделски земи и в близост до горски масиви.
2. Да се внимава особено при пушене в горски масиви и изхвърлянето на незагасени угарки от цигари в близост до горска растителност.
3. Отпадъците при почистването на селскостопанските имоти да се изхвърлят, а не да се изгарят.
4. При варенето на буркани в близост до изсъхнала растителност да се предприемат мерки за предотвратяване на евентуалното им запалване, като мястото се ороси с вода и се огради с негорими материали.
5. Стриктно да се спазва забраната за паленето на открит огън през обявения пожароопасен сезон.
6. Да не се изхвърлят незагасени угарки от цигари от прозорците на автомобилите.
7. Собственици и водачи на моторни превозни средства да избягват паркирането и престоя до подстъпите към естествените водоизточници (реки и язовири), както и на разстояние 10 м преди и след пожарните хидранти.
8. Пчеларите, имащи кошери в близост до горски масиви, да вземат предпазни мерки за недопускане възникване на пожари в горите при използуване на огън за опушване на кошерите.
9. При излети на открито паленето на огън да става само на обезопасени места, далеч от горския фонд и да се вземат мерки за изгасяване на огнищата след приключване на излета.
10. Пребиваващите в горски и земеделски масиви пастири, следва да спазват стриктно забраната за палене на огън в горския и земеделски фонд.
11. Родителите и близките да обърнат особено внимание на децата при боравенето им с огнеизточници в близост до гората.

Имайки предвид последиците от Бедственото положние по време на обилните снеговалежи през месец Март 2015г. (голямо количество нападала дървесна маса) трябва да се знае, че това допълнително допринася за:
- Вероятността от възникване на пожар в горски и земеделски фонд;
- Бързото разпространение на пожара;
- Вероятността пожара от низов бързо да прерасне във върхов;
- Усложнява работата за бързото и ефективно действие на екипите за ПБЗН по време на гасителните действия;
- И не на последно място застрашава живота както на органите за ПБЗН и доброволците, така и на населението.

При възникване на пожар позвънете на тел.112 или 03071/4030. Посочете какво гори, точния адрес и място на горене, обяснете каква е обстановката на пожара. Не бързайте да затваряте телефона, изчакайте да получите указания за Вашето поведение, съобразно обстановката от дежурния приемащ съобщението. Окажете съдействие на органите за „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” като се включите в гасенето на пожара и спазвате разпорежданията на пожарникарите.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития