A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Резултати от изпитванията на питейната вода в Златоградвторник, 28 Март 2017  928

Уважаеми съграждани,

Уведомявам ви, че резултатите от проведения химичен анализ - изпитване на тежки метали в една проба (кадмий, олово, никел, арсен, цинк, мед, манган, желязо, хром (общ)) за качеството на питейната вода, проба от която е взета на 27.03.2017 г. в 14.00ч., от водоснабдителната мрежа в гр. Златоград, ул. „Ахрида”№9, бл.№3, ап.14, както и от шахтови кладенци №1 и №2, захранващи водоснабдителната мрежа на гр. Златоград, са готови. Двете акредитирани лаборатории, на които бяха предоставени пробите са: Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда, гр. Хасково.
Всички резултати от изпитването са в допустимите стойности и норми, определени в Наредба №9/16.03.2017 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. (изм. ДВ, бр.102 от 2014 г.).
Публикуваме сканирано копие на протокола от изпитване, проведен от акредитираната лаборатория в гр. Хасково и Първичните протоколи от изпитване от лабораторията към РЗИ, гр. Пловдив. Резултатите от изпитванията за арсен, от лабораторията в гр. Пловдив, ще ни бъдат предоставени на 29.03.2017 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Протокол от изпитване № 14-0184 от 27.03.2017 г. на Регионална лаборатория Хасково, към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда и водите.
Протокол от изпитване № 14-238 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (краен потребител)
Протокол от изпитване № 236 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (шахтов кладенец 1)
Протокол от изпитване № 14-237 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (шахтов кладенец 2)


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 12 Април 2021
18
вторник, 09 Март 2021
166
сряда, 03 Март 2021
63
понеделник, 01 Март 2021
84

Актуално
Предстоящи събития