A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Разделно събиране на отпадъци в с.Ерма рекавторник, 06 Декември 2016  893

На основание чл.59 от Наредба № 5 на Общински съвет Златоград, за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, във връзка с разширяване обхвата на системата за разделно събиране в общината, Кметство Ерма река уведомява жителите на с.Ерма река, че от 01 януари 2017 г., в селото стартира система за разделно събиране на отпадъците.


За целта, служители от кметството ще обходят всяко домакинство, ще предоставят специализирани чували за разделно събиране на отпадъците от опаковки (пластмасови и метални, хартиени и картонени и стъклени), както и информационни материали с указания за начина на разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му.


На територията на кметството са определени  пет събирателни пункта, на които всяко домакинство от съответната улица, веднъж месечно, съгласно график, ще предава пълните чували с разделно събраните отпадъци:


ПУНКТ №1   МАГАЗИН КВ.”КРУШОВА МАХАЛА” – предават домакинствата от  улиците:

„Опълченска”,  „Рожен”  и” Родопи”


ПУНКТ №2   СПИРКА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” -  предават домакинствата от  улиците:

”Върбица” ,”Миньорска” от № 16 до№ 22  и „Рила” от № 1до № 10А


ПУНКТ №3  ЦЕНТЪР С.ЕРМА РЕКА -  предават домакинствата от  улиците:

„Васил Левски” , „Иван Вазов” от № 1 до № 16 , „Изгрев” от № 4 до № 17, „Миньорска” от № 1 до №15, „Велико Търново” от № 1 до № 10 , и „Рила” от № 11 до № 28


ПУНКТ №4 СРЕЩУ НЧ „ОРФЕЙ” /БУНКЕРА/ -  предават домакинствата от  улиците:

”Велико Търново” от №11  до № 31, ” Иван Вазов „ от № 17 до №34 , ” Витоша”, от №8 до №23А,    „Изгрев” от №1 .до № 4А


ПУНКТ №5 СРЕЩУ СОНДАЖА ЗА ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА -  предават домакинствата от  улиците:

”Първи май” , ”Христо Ботев” , „ Витоша” от №1 до №7,


 Обхождането на домакинствата ще се извършва поетапно и по улици, определени за съответния събирателен пункт и ще стартира на 19 декември 2016 год. В случай, че в домакинство не е намерен представител, се предоставя възможност чувалите и информационните материали да се получават в сградата на Кметство Ерма река. 


За номера на събирателния пункт и графика на предаване на пълните чували, домакинствата ще бъдат осведомени на място, при раздаване на материалите. 


Телефон за допълнителна информация и контакт – 0887 507 335


Кметство Ерма река


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития