A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проведе се втория поред общински кръг на тема ”Училището – желана територия на ученика”четвъртък, 05 Март 2009  1467

Проведе се втория поред общински кръг на тема ”Училището – желана територия на ученика”

На 4 Март в залата на общински съвет Златоград се проведе втория поред общински кръг на тема ”Училището – желана територия на ученика”. Със свои доклади и презентации /общо десет на брой/ участваха: ОУ „В. Левски” Златоград, СОУ „Антим І”, СОУ „Св. Св. Княз Борис І” с. Старцево , ПГ „Хр. Ботев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен, и ОУ „В. Левски” с. Ерма река.

Темите на презентациите като „Магията на народното творчество – една възможност училището да бъде желана територия на ученика”, „Новите интерактивни методи – нов стил в обучението на ПИГ”, „Ден на ученическото самоуправление „ и др. бяха представени със изключителна задълбоченост от учителите със искреното желание и цел  действително училището да бъде мястото, където учениците получават не само своето образование, но развиват талант, вкус към изкуствата и към обществено политическия живот чрез извънкласна  и клубна дейност в унисон с изискванията на динамиката на времето, в което живеем.      Презентациите бяха оценени от жури, съставено от по един представител от всяко училище.  Най- добрите  ще участват в областния кръг „Училището – желана територия на ученика”. Това са :  • На първо място „Антимовци вече в рекордите на Гинес” – Ирина Бодурова, Ралица Партаджиева;

  • На второ място „Училището – мост между традиции и иновации” –  Е. Хаджиева, А Мушкова и Р. Контилов.

  • На трето място „Мениджър за един ден” – Людмила Хумчева, Георги Цветков.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития