A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Процедура за избор на финансова или кредитна институцияпонеделник, 27 Юни 2022  393

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на  процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл. 19 от закона за общинския дълг

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития