A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Промяна в организацията на движение по ул. „Ерма” в гр. Златоградпетък, 14 Декември 2018  669

Във връзка с подобряване на организацията на движение на ул. „Ерма” в гр. Златоград и решение на Общинската комисия по безопасност на движение, Кметът на Община Златоград, със своя заповед, разпореди движението на моторни превозни средства по тази улица да се осъществява в двете посоки.
Поставена е хоризонтална маркировка и са монтирани необходимите пътни знаци, съгласно изображенията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата и по изискванията на Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци..
Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Началника на Районно управление Златоград към Областна дирекция на МВР - Смолян.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития