A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ “ЗА ЧИСТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА”сряда, 14 Март 2012  1050

Във връзка с отбелязване на Седмица на гората – 4-10 април, Международния ден на Земята – 22 април и включване в инициативата „Да изчистим България за един ден”, Общинска администрация организира :

ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ “ЗА ЧИСТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА”
ЗА ПЕРИОДА - 15.03.20012 г. – 30.04.2012 г.

За да посрещнем идващата ПРОЛЕТ с чисти домове и улици, призоваваме всички жители на община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на собствените домове, стопанисваните обекти и сгради, дворове и прилежащите им площи.

Да си подадем ръка за една по-чиста околна среда и се включим в създадената организация за почистване, като от общия отпадък, отделим годните за рециклиране - хартия, пластмаса, стъкло и метал!

Разделно събраните отпадъци от опаковки, поставени в чували и надлежно завързани, е необходимо да ги изнесете и да ги оставите до зачислената ви кофа за общ отпадък или до съответния специализиран съд в най-близко разположените площадки за тази цел.

За създаване на организация за своевременно събиране и извозване на събраните от вас отпадъци от домакинства, дворове, градини и прилежащи площи, Общинска администрация обявява телефони 089334798, 0884600178, 0884600176, на които може да информирате за участието си в инициативата и необходимостта от извозвозване на събрания от вас отпадък.


Уверени сме, че ще се включите активно в Общинската кампания „За чиста и привлекателна община” и посрещане на предстоящите празници с чисти домове, градини, улици.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития