A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проекти за още три сгради на държавната администрация получиха финансиране по ОПРРвторник, 09 Август 2016  1098

С Решение на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, още три проекта на Община Златоград, получиха одобрение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. - „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”, „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград” и „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”.
Средствата, които ще получи Община Златоград за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление гр. Златоград, са в размер на 202 771, 65 лева, от които 197 231, 65 лева безвъзмездна финансова помощ и 5 540 лева собствен/партньорски принос. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са: въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност - топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения цикъл на сградата - ремонт на покрив, подмяна на електрическа инсталация, промяна на вътрешната планировка на сградата, така че да се осигури пожарна безопасност и други. Партньор на Община Златоград е ОДМВР град Смолян, която се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Одобрените средства за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Гранично полицейско управление Златоград с възлизат на 111 873, 25 лева. Към настоящия момент сградата е с най-нисък енергиен клас от всички останали сгради на държавната администрация в града и същевременно с най-голям потенциал за енергийни спестявания. Предвидените дейности са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограмата с PVC, топлинно изолиране на под и покрив, смяна на котела и горивната система и смяна на осветлението с LED. За конструктивното укрепване на сградата ще се подмени частично покривната конструкция, укрепване и възстановяване на тухлена колона и еркер на югоизточна фасада, 100% подмяна на керемиди с керамични такива и др. Партньор на Община Златоград е Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерство на вътрешните работи, която се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Безвъзмездната финансова помощ за повишаване енергийната ефективност на сградата на Районен съд и Районна прокуратура възлиза на 302 501, 40 лева. Към настоящия момент сградата е с клас на енергопотребление "В", но същевременно е с потенциал за генериране на висок процент енергийни спестявания. Спестяването може да се постигне след въвеждане на предписаните в доклада мерки за енергийна ефективност. Конструктивната устойчивост на сградата също ще се подобри, при изпълнение на задължителните и препоръчителни мерки, предписани в техническия доклад, а това ще гарантира и удължаването на жизнения й цикъл. След извършване на предписаните мерки за енергийна ефективност, класа на енергопотребление на сградата ще се покачи на клас „А”, а енергийните спестявания ще са над 60%. Партньор на Община Златоград е Висшия съдебен съвет, който се явява първостепенен разпоредител с бюджетни средства.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития