A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проекти за изменение и допълнение на наредбивторник, 29 Май 2012  1077

Проекти за изменение и допълнение на 2 наредби.
Вижте приложените документи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община Златоград
2. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития