A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪСВЕТ ЗЛАТОГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯсряда, 27 Януари 2016  796

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Златоград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития