A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ГР. ЗЛАТОГРАДсряда, 07 Декември 2016  637

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.zlatograd.bg, Община Златоград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа и личностно развитие гр. Златоград.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Oba-zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за административно и информационно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития