A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на План-сметка за разходите на битови отпадъци за 2015 г.сряда, 19 Ноември 2014  891

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл.66 и чл.69, ал.2 от Административно Процесуален Кодекс, Община Златоград предоставя на Вашето внимание проект на План-сметка за разходите за събиране, извозване и  обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.

Заинтересованите лица могат да представят писмени предложения и възражения по проекта на План-сметката на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване на Общинска администрация Златоград, в срок до 19.12.2014г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на План-сметка за 2015г.
Прогноза за облог за Такса битови отпадъци за 2015г.
Обяснителна записка


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
52

Актуално
Предстоящи събития