A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Община Златоград по Програма „ЕРАЗЪМ +” отличен със знак на качествочетвъртък, 06 Декември 2018  845

Проект на Община Златоград по Програма „ЕРАЗЪМ +” отличен със знак на качествоЦентърът за развитие на човешките ресурси проведе традиционната си Валоризационна конференция по Програма „Еразъм +“. По време на форума бе направен обзор на проектите и дейностите, осъществени в България, с подкрепата на „Еразъм +“. След осъществената валоризация на проекти по Програмата, стартирали през 2017 година, проект „Надграждане на компетентностите и квалификацията на специалисти по палиативни грижи чрез създаването на ECVET обучителен портал и инструмент за самооценка на компетентностите на Европейско ниво”, получи висока оценка и бе отличен със Знак за качество. Община Златоград, стартира проекта през 2017г, като координатор, а партньори по проекта са държавите – Литва, Кипър, Белгия, Унгария и Турция. С реализиране на проектните дейности се цели повишаване осведомеността в страните партньори, относно компетенциите и стандартите в предоставянето на палиативни грижи, както и намаляване на социалната и икономическата тежест за семействата на страдащите пациенти.
„Еразъм +“ - програмата на Европейската комисия е най-голямата, най-популярната и най-ефективната в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. В Конференцията участие взеха Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи и Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката.
Наградата на Община Златоград бе връчена на заместник-кмета на Община Златоград, Елмира Угорлиева-Пехливанова и председателя на Общински съвет Златоград, Емилия Кръстева.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития