A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоградпетък, 04 Декември 2015  812

Във връзка с промяна на размера на туристическия данък и актуализация на Наредба №14 на Общински съвет Златоград заинтересованите лица могат да правят предложения и становища по Докладна записка от Кмета на Община Златоград, касаеща проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград, в 14-дневен срок, считанo от 04.12.2015 г.
Докладната записка с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.
Предложения могат да бъдат депозирани в Община Златоград - Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 или на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка на Кмета на Община Златоград
Мотиви


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития