A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоградвторник, 11 Декември 2018  1002

Изготвен е проект на изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград.
На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в Центъра за информационно и административно обслужване, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития