A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпетък, 19 Февруари 2016  827

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Златоград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград

Вносител,
Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
МОТИВИ
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития