A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоградсряда, 07 Септември 2016  778

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Златоград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития