A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕсряда, 07 Септември 2016  760

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Златоград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба на Община Златоград за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития