A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключи срокът за подаване на обследвания за многофамилни жилищни сгради в гр. Златоградсряда, 09 Май 2018  1626

На 30.04.2018 г. приключи срокът за подаване на обследвания за многофамилни жилищни сгради, с цел включването им в проект за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Кампанията стартира с информационни срещи, проведени в края на 2017 г. и началото на 2018 г., на които бе разяснена процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони”, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, насочена към повишаване на енергийната ефективност на общински сгради и многофамилни жилищни сгради. Община Златоград има възможност да кандидатства с проектни предложения по процедурата за многофамилни жилищни сгради, при условие, че живущите в сградите се сдружат по Закона за етажната собственост и осигурят актуални обследвания - енергийно и техническо, за сградите.
Информираме ви, че в Общинска администрация Златоград се предадени 48 обследвания за многофамилни жилищни сгради на територията на град Златоград.
За увеличаване на възможностите за получаване на финансиране, предстои Община Златоград да обяви процедура за изготвяне на инвестиционни проекти за сградите, във фаза „Технически проект”.
Кандидатстването с проектни предложения по обявената процедура е до 27.08.2018 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в град Златоград подали обследвания, до 30.04.2018 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития