A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключи последното обществено обсъждане на Проекта за Общ устройствен план на Община Златоградпетък, 19 Октомври 2018  1047

Приключи последното обществено обсъждане на Проекта за Общ устройствен план на Община ЗлатоградНа 18.10.2018 година, от 17,30 часа, в малката зала на ОНЧ „Просвета 1908”, в гр. Златоград, се състоя последното обществено обсъждане на Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Златоград и Доклада за екологична оценка и приложенията към него. Проектът ще бъде представен за разглеждане и одобряване на Експертен съвет по устройство на територията и Общински съвет Златоград.
Общият устройствен план на Община Златоград представя идеята за цялостно устройство на територията на общината за период от 15-20 години. Представлява стратегически документ, един от изискуемите документи за кандидатстване по Оперативните програми на Европейския съюз и разрешаване на строителство извън строителните граници на населените места в общината.
Представяме проекта на Общ устройствен план на Община Златоград в приложения, като ви предоставяме и възможността да изразите вашите мнения, становища и предложения, писмено, до кмета на Община Златоград.
При наличие на инвестиционна инициатива, извън строителните граници на населените места, моля да я заявите, като посочите идеята и приложите документ за собственост и скица на имота. Моля да направите това в срок до 26.10.2018г. Очакваме вашите предложения, защото е важно бъдещите инвестиционни намерения на жителите на общината да намерят отражение в Общия устройствен план.


Приложения:
1. Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Златоград;
2. Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Златоград - записка;
3. Схема за електроснабдяване;
4. Схема за водоснабдяване и канализация;
5. Комуникационно-транспортна система;
6. Доклад за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Златоград;
7. Доклад за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Златоград (нетехническо резюме);
8. Презентация на проекта – 1 част;
9. Презентация на проекта – 2 част;


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития