A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключи кандидатстването по по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“четвъртък, 01 Юни 2023  445

В срока за подаване на проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Община Златоград подготви и подаде за одобрение 35 жилищни сгради. Проектните предложения са изготвени в партньорство със сдружения на собствениците на многофамилни сгради в общината, които възложиха обследване за своите сгради и предоставиха документацията за целите на подготовка на проектните предложения. По процедурата е допустимо общинска администрация да участва с повече от едно проектно предложение, но в едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Сградите, за които се очаква финансова подкрепа за енергийно обновяване, на територията на община Златоград, са следните:

Име на СС

улица, №

Вх.№/Дата на заявлението

1

"Блок №197"

"Миньорска" 16

53-00-336/03.04.2023

2

"Блок №198"

"Ахрида" 15

53-00-337/03.04.2023

3

"Стоянова и Гаджева"

"Васил Левски" 61

53-00-354/10.04.2023

4

"Караасенови"

"Гривица" 10

53-00-378/13.04.2023

5

"Фибор"

"Хан Аспарух" 28

53-00-379/18.04.2023

6

"Блок Минстрой"

"Рожен" 3

53-00-394/21.04.2023

7

"Метахчови"

"Васил Левски" 59

53-00-406/25.04.2023

8

"Михайлови"

"Странджа" 4

53-00-415/27.04.2023

9

"Зора-1"

"Кина и Никола Евтимови"2

53-00-418/28.04.2023

10

"Първанови"

"Беловидово" 30

53-00-419/28.04.2023

11

"Мушкови-1"

"Албена" 16

53-00-420/28.04.2023

12

"Шехов и синове-1"

"Беловидово" 46

53-00-422/02.05.2023

13

"Чукел-1"

"Бяло море" 1

53-00-423/02.05.2023

14

"Шопови-1"

"Ахрида" 4

53-00-424/02.05.2023

15

"Братя Хаджиеви-1"

"Връх Костадин" 5

53-00-425/02.05.2023

16

"Велеви-1"

"Георги С. Раковски" 14

53-00-428/02.05.2023

17

"Малчо"

"Хан Аспарух" 34

53-00-434/04.05.2023

18

"Блок 201"

"Ахрида" 13

53-00-437/05.05.2023

19

"Башеви"

"Разсечен камък" 3

53-00-438/05.05.2023

20

"Канурови"

"Виктор Юго" 4

53-00-440/05.05.2023

21

"Младост"

"Ерма" 74

53-00-441/05.05.2023

22

"Лападжови - 1"

"Гривица" 12

53-00-442/05.05.2023

23

"Жилищен блок - Старцево"

"Васил Левски" 24, с. Старцево

53-00-443/05.05.2023

24

"Кушлеви"

"Албена" 31

53-00-444/09.05.2023

25

"Албена 28"

"Албена" 28

53-00-449/09.05.2023

26

"Бодурови"

"Здравец" 10А, с. Старцево

53-00-459/10.05.2023

27

"Юрчиеви"

"Беловидово" 67

53-00-460/10.05.2023

28

"Кикьови"

"Възраждане" 2

53-00-462/10.05.2023

29

"Блок 170"

"Стефан Стамболов" 31

53-00-463/10.05.2023

30

"Йорданови"

"Възраждане" 25

53-00-464/10.05.2023

31

"Куцови

"Васил Левски" 22, с. Старцево

53-00-465/10.05.2023

32

"Славови"

"България" 92

53-00-466/10.05.2023

33

"Блок 186"

"Хан Аспарух" 6

53-00-467/10.05.2023

34

"Караиванови-Илиеви"

"Миньорска" 53

53-00-468/10.05.2023

35

"Тунджа-1

"Тунджа" 1

53-00-469/10.05.2023

           

            В срока до 31.05.2023 година, общо по процедурата са подадени 3029 проектни предложения, на стойност 3 945 057 016,87 лева. Следва назначаване на комисия, която да разгледа и оцени подадените проектни предложения в тримесечен срок. Резултати от оценката могат да се очакват най-рано през месец септември, 2023 година. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата, който е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.  

            Община Златоград благодари за активността на гражданите! Подадените 35 проектни предложения са на стойност 10 614 892,20 лева.

            Повече информация за процеса на кандидатстване по процедурата може да бъде намерена в панел НПВУ.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития