A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключи изпълнението на проект „Изграждане на отводнителни съоръжения на системно заливаеми кръстовища” в гр. Златоградсряда, 14 Август 2013  996

Приключи изпълнението на проект „Изграждане на отводнителни съоръжения на системно заливаеми кръстовища” в  гр. ЗлатоградОбщина Златоград изпълни проект „Изграждане на отводнителни съоръжения на системно заливаеми кръстовища” в гр.Златоград. Стойността на извършените СМР е 70 621,64 лв.
С реализирането на обекта се целеше да се реши оперативно конкретен проблем - нормализиране живота в града, по време на проливните дъждове, които затрудняваха движението на МПС и пешеходците.
Във всяка проблемна точка, големината на прииждащото количество вода от проливните дъждове е много голямо, което прави подходящо изграждането на дъждовни шахти (решетки), тип „напречна регула”. Такива решетки са поставени на следните кръстовища:
• на ул. „Родопи” – 1бр. и ул. „Разсечен камък” – 1бр., при връзката им с ул. „Беловидово”;
• на ул. „Акация” – 2бр., на ул. „Изгрев” – 1бр. и на ул. „Ангел Кънчев” – 1бр. при връзката им с ул. „България”;
• на ул. „Иглика” – 1бр. при връзката ѝ с ул.”Изгрев”;
• на ул. „Албена” – 1бр. при връзката ѝ с ул. „Ст.Стамболов”;
• на ул. „Георги Раковски”- 3бр., при връзката ѝ с ул. „Хан Аспарух” и ул. „Беловидово”;
• на ул. „Младост” – 1бр.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития