A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Превенция на разпространението на болестта шап в община Златоградпетък, 21 Януари 2011  972

На 20.01.2011 г. в гр. Златоград бе извършена съвместна проверка от официален ветеринарен лекар д-р и представители на РУ „Полиция” Златоград, във връзка със Заповед № РД- 1157/17.01.2011 год. на Генералния директор на НВМС, относно ограничаване и ликвидиране на болестта шап при двукопитните животни. Констатиран е незаконен превоз и предвижване на животни от област Кърджали към гр. Златоград. За превозваните животни, търговецът от област Кърджали, няма издаден ветеринарно медицински документ за предвижване. При три броя животни липсват идентификационни марки. За нарушението е уведомена Регионална ветеринарномедицинска служба - Смолян и е изпратен диагностичен екип.
Направен е акт за възбрана на обекта. Изготвен е протокол за унищожаване на 14 бр. животни / 2бр. телета, 4 бр. овце и 8 бр. кози/. Същите са загробени в общинската трупосъбирателна яма, след което е извършена дезинфекция.
Проверките продължават, с оглед предотвратяване на възможността за проникване на болестта в област Смолян.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития