A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Прекрати се участието на община Златоград в РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТСсряда, 09 Юни 2010  1482

Прекрати се участието на община Златоград в РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТСНа 02.06.2010 г. на свое редовно заседание, Общински съвет Златоград, прие да се прекрати участието на община Златоград в РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС.
За седма поредна година участието на общината в това дружество е без реална полза. Образуването на РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ООД и сключеният през 2003 г. договор за концесия върху част от находището на геотермална вода, не предоставиха очакваните дивиденти за община Златоград.
Предоставянето на концесия на част от минералната вода от находище „Ерма река” и експлоатацията на находището на територията на общината са обект на дългогодишни коментари и спорове, както от страна на местното население, така и от представители на местната власт, а също и от съдебната система, защото с Решение № 232 от 2003 г. на Общински съвет, в Националния концесионен регистър се регистрира концесия с експлоатационен ресурс в размер на 100 л/сек.
Актът за публична общинска собственост на минералната вода и утвърденият през 2001 г. от Министъра на околната среда и водите дебит от 10,5 л./сек. са единствените неоспорими факти, свързани с находището. Всички останали действия, вкл. договора за концесия са без реална полза за община Златоград.
В тази връзка, по предложение на кмета на община Златоград, Общински съвет прекрати сключения на основание Решение № 232 на Общински съвет Златоград договор за концесия между РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС и МЛАДЕН АСЕНОВ ЧАУШЕВ, представляващ община Златоград през 2003 г., а също и участието на община Златоград като съдружник в РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
32
понеделник, 21 Ноември 2022
42

Актуално
Предстоящи събития