A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Предложения по проекта за Наредба за общинските спортни обективторник, 30 Юли 2013  1008

На първата работна среща, проведена на 26.07.2013г. относно разглеждане на проекта на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на община Златоград, от присъстващите представители на спортни клубове и граждани, бяха направени следните предложения:

1. Внасяне на мнения, предложения и препоръки към ОбС Златоград;
2. Завишаване на таксите за ползване на спортни обекти и съоръжения-общинска собственост:
§ според сезона;
§ според възрастта-деца, младежи, юноши и възрастни;
§ за групи;
§ за отбори, регистрирани на територията на община Златоград и външни;
3. Завишаване на административните наказания - глоба от 50 до 500лв. да се завиши от 100 до 1500лв., а когато се случи повторно от едно и също лице да се заплати в троен размер; Отделни глоби за всяко спортно съоръжение;
4. Всеки треньор да отговаря за реда и стопанисването на терена, който използва;
5. Ползването на спортната зала на закрито да бъде само за трениращите отбори;
6. Да се разчертаят рекламни пана;
7. Обвързване на бизнеса и спортните бази за по-добра ефективност и експлоатация;
8. Да се изготви проект, за изграждане на соларни батерии за топла вода;

Общинска администрация Златоград очаква още предложения по проекта на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на община Златоград, публикувана на интернет страницата на общината на 17.07.2013г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития