A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Предложения на кмета на община Златоградпетък, 19 Декември 2008  1177

Предложения на кмета на община Златоград


Кметът на община Златоград - Мирослав Янчев, ще предложи на общински съвет, на негово редовно заседание на 22.12.2008 г., одобряването на „Концепция за централната градска част на гр. Златоград" и „Схема за градоустройствено и комуникационно трасе".


В рамките на два месеца бе дадена възможност на местното население да се запознае с решенията за Концепция и Градоустройствено трасе, чрез специалния информационен кът на партерния етаж в сградата на общинска администрация, на общинската интернет страница, на обществените обсъждания и в работните срещи по квартали. Своите писмени мнения, гражданите имаха възможност да изразят и в книга за мнения, препоръки и предложения.


Реализирането на Концепция и Градоустройствено трасе, ще даде нова, модерна и съобразена със съвременните изисквания визия на централната градска част, а така също и ще реши проблеми на градската пътна инфраструктура, свързани с недостига на паркоместата и с увеличения туристопоток към Златоград.


Градоустройственото решение запазва съществуващата зелена архитектура и дава варианти за нейното увеличаване, благоустрояване и съчетаване на атрактивни растителни видове.


На същото заседание, г-н Янчев ще поиска от общинските съветници да одобрят предложението за участие на община Златоград с проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ - гр. Златоград" по Оперативна програма „Околна среда", с чиято реализиране ще се решат проблемите на всички улици в Златоград, свързани с водоснабдителната система, както и ще бъде изградена 10 километрова канализационна мрежа в гр. Златоград.


На редовното заседание на Общински съвет, този месец, кметът ще предложи и вариант за решаване на проблемите на общинската болница, свързани с подобряването на качеството на живот в сградата и комфорта на пациента, при ползването на болничните услуги за клиничното му лечение.


Днес, за качественото и гарантирано професионално решаване на проблемите, свързани с енергийната ефективност на сградите, както в частния, така и в обществения сектор, се утвърждава практиката, чрез пълен инженеринг, да бъде извършено енергийно обследване на сградите, проектиране и въвеждане на необходимите енергоефективни мерки. Кметът Янчев предлага да се въведат енергоефективни мерки в целия комплекс от блокове А, Б и В на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов", за да се постигне максимална ефективност и качествени резултати.ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития