A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Прединвестиционно проучване за водоснабдяване на гр. Златоград и изграждане на пречиствателна станция за питейни водипонеделник, 01 Април 2019  802

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с Решение № Ж 643 от 29.11.2017 г. на Общински съвет Златоград е сключен Договор № 80/02.05.2018 г. между Община Златоград и „Би Енд Джей Груп” ЕООД, с предмет: „Прединвестиционно проучване за водоснабдяване на гр. Златоград и изграждане на пречиствателна станция за питейни води”. С резултата от извършения анализ може да се запознаете в приложения файл, както и в сградата на Общинска администрация Златоград, ет. 6, ст. № 4.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Прединвестиционно проучване за водоснабдяване на гр. Златоград и изграждане на пречиствателна станция за питейни води-обяснителна записка
Обобщени данни за водата, изготвени на база на протоколи от изпитване на водата през 2015, 2016, 2017, 2018 г. и представени в табличен вид
Прогнозни данни за население от НСИ
Схема на външно водоснабдяване на Община Златоград –по данни от ВиК ЕООД - Смолян
Схема на външно водоснабдяване с алтернативни варианти
Анализ за качествата на водата – протоколи от изпитване на водата, извършени от „Софийска вода” АД, Лабораторен изпитвателен комплекс, сектор „Питейни води”
Изследвания на питейна вода на гр. Златоград за 2018 г., предоставени от РЗИ – Смолян
Изследвания на питейна вода на гр. Златоград за 2017 г., предоставени от РЗИ – Смолян
Изследвания на питейна вода на гр. Златоград за 2015-2016 г., предоставени от РЗИ – Смолян
Изследвания на питейна вода на с. Старцево за 2015-2016-2017 г., предоставени от РЗИ – Смолян
Протоколи от изпитване на водата, предоставени от ВиК ЕООД - Смолян


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития