A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Позиция на кмета на община Златоград относно публикации в медиите, свързани с водния режим на гр. Неделиносряда, 04 Септември 2013  1233

Във връзка с публикации в местни, регионални и национални медии, кметът на община Златоград Мирослав Янчев изразява следното становище:
Обезпокоен от извършването на строителни дейности, които могат да нарушат водоснабдяването на с. Старцево, още на 28.08.2013г., подадох жалба до Регионален отдел за национален строителен контрол - Смолян при РДНСК-Южен Централен Район, с искане за незабавна проверка на строителните книжа и извършващите се строителни дейности.
Поради факта, че община Златоград и кметство Старцево не са известени по никакъв начин за това строителство, отправих жалби и към Областна администрация - Смолян и „ВИК” ЕООД гр. Смолян.
Дружеството, което експлоатира водоснабдителната мрежа, е „ВиК” ЕООД гр. Смолян. В тази връзка кметът на община Златоград не може да разреши или да забрани водоподаването от съоръжения, стопанисвани от държавата, към което и да е населено място, намиращо се на територията на общината или в близост до нея.
Направените изказвания от моя колега Стоян Беширов - кмет на община Неделино, „че е постигнал съгласие да се пренасочи вода от Старцево към Неделино” (цитирам от в-к „Родопи Смолян” - брой 653, от сряда 4 септември 2013г.), са недостоверни.
В разговор със Стоян Беширов ясно изразих следната позиция : „Нека експертите в тази област да се запознаят с обстоятелствата и да се произнесат, дали е възможно водоподаването към град Неделино да се осъществи, без това да създаде проблеми с водоползването на жителите на село Старцево”.
Своето недоволство от начина на действие за решаване на възникналия проблем споделих и в разговори с началника на ВиК Смолян –господин Атанас Атанасов, както и с Областния управител – господин Димитър Кръстанов. Съществуващият водоем в местността „Мемиево” е основен за водоснабдителната мрежа на село Старцево, експлоатира се повече от 40 години и ползването му от други потребители би довело до недостиг на питейна вода, освен ако експертите в тази област не докажат наличие на достатъчни водни количества за захранване с питейна вода и на двете населени места.
Представената погрешна информация в медиите , относно моята позиция, доведе до напрежение сред населението на село Старцево.
Към днешна дата 04.09.2013г. нямам официална информация за резултати от проверка на извършваните строителни монтажни работи по прокарване на водопровод към гр. Неделино.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития