A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Поздравителен адрес по повод 24 май от ОбС Златограднеделя, 24 Май 2009  1513

Поздравителен адрес по повод 24 май  от ОбС ЗлатоградУважаеми съграждани,
На днешната дата - 24 май, имаме основание да изпитваме гордост и самочувствие за нашето богато културно-историческо наследство. Същевременно повече от всякога имаме нужда да ценим и пазим своята духовна идентичност. Прекрасно е да познаваме и уважаваме българското слово и българската национална култура. Да изискваме уважение към българската история и със самочувствие да отстояваме нейния автентичен прочит. Защото делото на Кирил и Методий, чрез знанието и науката, промениха духовната история на страната ни, на цялото славянство, на Европа.
Днес, на един от най-светлите празници – 24 май – Деня на българската просвета и култура, се обръщам към Вас, с молба да отдадем заслужено уважение и почит за тези, които и през годините, и в момента, неуморно се трудят в Златоград за нашето образование, духовно развитие и културна идентичност. Поклон пред вас – уважаеми учители, възпитатели, просветители, артисти, самодейци, културни и читалищни дейци - за Вашата енергия, постоянство и професионализъм в името на интелектуалното развитие на децата ни и на всички нас.
Приятно ми е да обявява имената на тези педагози, които за 2009 година са номинирани от своите колективи и от ОбС Златоград, за постигане на високи резултати в учебно – възпитателната и административната дейност :

СОУ „АНТИМ І” ЗЛАТОГРАД
1. Емилия Филипова Юрчиева – помощник-директор по учебната дейност;
2. Ирина Александрова Бодурова – учител по икономика;
3. Ралица Трендафилова Партаджиева – педагогически съветник;
4. Невена Бисерова Калфова-Кочанова–учител по информатика и информационни технологии;
5. Михаил Щерев Гиев – учител по философия.

СОУ “СВ. КНЯЗ БОРИС І”, СТАРЦЕВО
1. Златка Асенова Мемова – начален учител
2. Елза Антонова Хаджиева – възпитател

ПГ “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ЗЛАТОГРАД
1. Елза Петрова Личева – преподавател от направление “Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия”
2. Катя Атанасова Динчева – преподавател от направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

ОУ „В. ЛЕВСКИ”, ГР. ЗЛАТОГРАД
1. Таня Димитрова Йорданова – учител по български език и литература
2. Анелия Николова Конжилова – учител по изобразително изкуство, домашен бит и техника
3. Ирен Славчева Първанова - начален учител
4. Розалия Златкова Чипчиева - начален учител

ОУ „В. ЛЕВСКИ”, С. ЕРМА РЕКА
Елка Борисова Мъхова – начален учител


ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. ДОЛЕН
1. Норка Денева Башева
2. Жасмина Сашева Добрева

ЦДГ “РАДОСТ”, ГР. ЗЛАТОГРАД
Зоя Златкова Хаджиминева – музикален педагог

ЦДГ “СНЕЖАНКА”, ГР. ЗЛАТОГРАД
Ирен Живкова Дерменджиева - учител

ЦДГ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, С. СТАРЦЕВО
Верка Христова Николова

ОДК ЗЛАТОГРАД
Даниела Илиева Сапунджиева

От името на ОбС Златоград и от свое име, изказвам благодарност за усилията Ви за превръщане на училището и градината, в по-желана територия, в място, където учениците не само учат, но проявяват своите дарби и изявяват своята индивидуалност.

Пламен Чингаров – Председател на ОбС


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития