A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Поредният проект на община Златоград получи одобрениевторник, 26 Юли 2011  1320

Поредният проект на община Златоград получи одобрениеПроектът за подобряване на туристическите атракции в Златоград е одобрен и ще получи финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие”. С реализирането на заложените в проекта дейности ще се подобри състоянието на три сгради-общинска собственост и паметници на културата, които имат голямо значение за популяризирането и съхраняването на архитектурната самобитност на Златоград. Тези сгради, разположени в най –интересната и атрактивна част на Златоград, в т.нар. Стар град, са Взаимното училище, Чалъкова къща и къща на Атанас и Тома Пачилови, в която се помещава Музейна сбирка на съобщенията. Проектът предвижда също и подобряване и развитие на дребномащабна техническа и туристическа инфраструктура за доброто функциониране на туристическите атракции - изпълнение на малки съоръжения за сметосъбиране, декоративни спирки, указателни и информационни табели.
С проектните мероприятия, общината, като собственик на посочените паметници на културата, цели подобряване на облика на Стария град, съхранявайки неговата автентична архитектура, благодарение на която Златоград е сред любимите места за посещение и почивка на чуждестранни и родни туристи.
Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца. Общият му бюджет е 1 444 838,51 лв., от които 1 374 908,33 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 69 930, 18 лв.- собствен принос.
Към настоящият момент инвестициите от различни програми в община Златоград, надхвърлят 13 млн.лв.
«Подобряването на туристическите атракции в гр. Златоград», заедно с всички проектни дейности, одобрени за финансиране по Програма за развитие на селските райони: «Рехабилитация на градски парк в гр. Златоград», «Благоустрояване на площад в централната градска част на гр. Златоград», «Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград», по Оперативна програма Европейско териториално развитие Гърция-България 2007-2013 г.-«Изграждане на Комуникационно
трасе гр.Златоград – ГП Златоград – Термес – Ксанти», по Оперативна програма «Регионално развитие» - «Изграждане на крайбрежна стена – корекция по левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито», са резултат от усилените действия на кмета Мирослав Янчев да направи община Златоград по-доброто място за живеене.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития