A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Поредна среща на МИГ-Кирково, в партньорство с Местно партньорство - Златоградсряда, 23 Март 2016  881

Поредна среща на МИГ-Кирково, в партньорство с Местно партньорство - Златоград На 22.03.2016г., в конферентната зала на Севриеви къщи, гр. Златоград се проведе информационна конференция, която е част от поредица срещи за изработване на стратегия за развитие на МИГ между Общините Златоград и Кирково, в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” - ВОМР по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. На мероприятието присъстваха представители на местния бизнес, земеделски производители и физически лица, живеещи и развиващи дейност на територията на Община Златоград.
Целта на срещата беше популяризиране на подхода ВОМР сред местното население и привличане на местната общност към процеса на разработване на Стратегия за местно развитие. Представителите на фирмата консултант по проекта представиха възможностите за кандидатстване пред МИГ, както и добри практики на успешни Местни инициативни групи (МИГ), реализирани през изминалия програмен период 2007-2013г.
В рамките на проекта предстоят още няколко информационни събития, на които ще се обобщи събраната до момента информация, ще се приемат препоръки и коментари за дейността на МИГ-а занапред.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития