A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДсряда, 12 Август 2015  730

С одобрен проект за Община Златоград, приключи процедурата за подбор на проекти за безвъзмездно финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управляван за България от Министерство на икономиката и енергетиката.

Проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ "Васил Левски", СОУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград” е с обща стойност 488 803 евро или 956 017 лв. и е с краен срок за изпълнение да края на месец април 2016 г.

С предоставената безвъзмездна финансова помощ в трите сгради ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включващо монтажа на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.

Предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
С оглед да не се допусне нарушаване на учебния процес, Община Златоград ще трябва в оперативен порядък да проведе процедури за избор на изпълнители и реализира дейностите по проекта преди настъпване на отоплителния сезон.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития