A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Златоград за 2016 годинапетък, 27 Ноември 2015  830


Уважаеми съграждани,
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публични финанси и чл.28, ал.2 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани всички представители на местната общност да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2016 г., инвестиционната програма за капиталови разходи и годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Златоград за 2016 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 7 декември 2015 г. (понеделник), от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на проекта на Бюджет, инвестиционната програма за капитали разходи и годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г.
Становища и предложения по проекта на бюджет за 2016 година могат да се изпратят на електронен адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg, или да се внесат в деловодството на Община Златоград не по-късно от 04 декември 2015г.(петък).


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на бюджет за 2016 година
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2016 г.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
118

Актуално
Предстоящи събития