A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпонеделник, 07 Януари 2019  858

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.6 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград - Мирослав Янчев кани жителите на Община Златоград, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14 януари 2019 г. (понеделник) от 17.00 часа в заседателната зала, на втория етаж, в сградата на Общинска администрация Златоград.

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г., в деловодството на Община Златоград или на електронен адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Годишни цели и приоритети на бюджет 2019г.
Проект на бюджет на Община Златоград за 2019 година
Проекто-бюджет 2019
Проект на Инвестиционна програма на Община Златоград за 2019 година
Проект на СЕС за 2019 година


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития