A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИХЪР 2001 – ЗЛАТОГРАД”петък, 17 Юли 2009  1381

На 10 август 2009 година (понеделник), в малката зала на ОНЧ „Просвета” (кино Фокус), от 10.00 часа, се свиква общо събрание на Сдружението с нестопанска цел „ФК Вихър 2001” – Златоград.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Избор на нов управителен съвет.
2. Избор на нов председател.
3. Промяна в чл.2, чл.3 и чл.6 от Устава на Сдружението.
4. Промяна на реда за уреждането на имуществените отношения.
5. Разни.
Всички заинтересовани лица, които имат желание да присъстват на общото събрание, могат да заповядат в Кино „Фокус”, за да покажат своята съпричастност към спорта, футбола и развитието на спорта в общината ни.


От организаторите


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития