A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЗЛАТОГРАД”петък, 09 Юли 2010  893

На 15 юли 2010 г. (четвъртък), от 16.00 часа, в град Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, в малката зала на ОНЧ „Просвета” (кино „Фокус”), ще се проведе общо събрание на „Спортен клуб по борба Златоград” гр. Златоград.

Дневен ред на събранието:

1.Отчет на дейността на сдружението до момента
2.Актуализация на устава на сдружението
3.Определяне размера на членския внос и встъпителната вноска за 2010-2011 г.
4.Избор на нов управителен съвет
5.Избор на нов контролен съвет
6.Избор на нов председател
7.Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17.00, на същото място и при същия дневен ред.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
45
понеделник, 21 Ноември 2022
56

Актуално
Предстоящи събития