A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпонеделник, 18 Септември 2023  301

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА

      ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СОФИЯ 1125, бул. "Драган Цанков" 35 тел.:02/807 30 30; факс:02/870 84 84

e-mail: kzd@kzd.bg

 

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

СМОЛЯН 4700, бул.“България“ 14, ет.4, ст.404

тел./факс:0301/81 027, GSM:0879 436 637

e-mail: smolyan.kzd@kzd.bg

 

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

На 20.09.2023г. от 10.00 часа

 Сградата на общинска администрация гр.  Златоград, етаж 3, стая 2


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития