A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Подписа се Меморандум за разбирателство между община Златоград и Министерство на труда и социалната политикасряда, 04 Февруари 2009  1328

На 03.02.2009 година се подписа Меморандум за разбирателство между община Златоград и Министерство на труда и социалната политика, в резултат на който МТСП ще финансира дейности, в полза на община Златоград, в размер на близо 100 000 лв. за реализацията на обект „Ремонтни работи по фасади на сграда на общинска администрация Златоград”.

Този обект ще се реализира, използвайки добрата практика на Проект „Красива България” към МТСП, който представлява инициатива за насърчаване на заетостта, целяща създаване на временни работни места чрез извършване на строителни работи и професионално обучение за квалификация на безработни.

Общо 160 общини на територията на България, подписаха меморандуми за разбирателство с МТСП. Всички дейности да насочени към подобряване на социалната и градска среда и подпомагане на безработните. Като резултат от дейностите по проектите се очаква да се създадат близо 6 400 нови работни места, да се преквалифицират 4 000 безработни да се осигурят трайно 1 600 работни места.

На церемонията по подписването на споразуменията присъстваха министър-председателя на Република България – г-н Станишев, министър Масларова, министър Миков, зам.-министър на труда и социалната политика – г-н Димитров, и други.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития