A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Подобряване на туристическата атрактивност на Община Златоградсряда, 23 Декември 2020  503

Подобряване на туристическата атрактивност на Община Златоград

Община Златоград получи одобрение на проектно предложение с наименование „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” по процедура на МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Безвъзмездната финансова помощ е 100%, в размер на 52 005.00лв.

Дейностите, които предстои да се изпълнят в рамките на проектното предложение са: изработка и монтаж на нови съоръжения, част от туристическата инфраструктура - информационно табло, указателни и информационни табели за местонахождението на културни и природни забележителности, табла за фотоизложба на открито, изграждане на постамент - пирамидална плоча и беседки за отдих, в близост до природни забележителности.

Проектът е насочен към насърчаване развитието на туризма, чрез повишаване информираността и улесняване достъпа до туристически атракции, места и маршрути в региона на Златоград и Кирково – обекти на културно-историческия туризъм, еко – пътеки, туристически пътеки, природни забележителности и др,; промотиране привлекателността на туристическите атракции и места; ефективно използване на културното-историческото и природно наследство в региона, изграждане на нови съоръжения за туристическа инфраструктура, с цел разширяване на туристическия продукт.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
94
понеделник, 12 Април 2021
35
вторник, 09 Март 2021
172
сряда, 03 Март 2021
69

Актуално
Предстоящи събития