A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Първото проектно предложение, одобрено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., на малка община в периферните райони, е на Община Златоградсряда, 15 Юни 2016  736

Първото проектно предложение, одобрено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., на малка община в периферните райони, е на Община ЗлатоградМалко над 290 хил. лв. получава Община Златоград за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. Средствата, осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., ще подобрят експлоатационните характеристики на сградата, работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес, ще подобрят достъпа на хора с увреждания.
Сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" е построена през 1981 година. От построяването й не е правен ремонт или обновяване, въпреки че се експлоатира 7 дни в седмицата, по 24 часа на ден.
В рамките на одобрения проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград” ще се изпълнят дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата, предвид ниския енергиен клас, към който е отнесена тя понастоящем - клас „E” и инвестиции за конструктивно укрепване, които да допринесат за удължаване на жизнения цикъл на публичната сграда. Сред успешното изпълнение на проекта, сградата ще достигне клас „В” на енергопотребление. Внедрените мерки за енергийна ефективност се очаква да доведат до постигане на 66% енергийни спестявания, които да повишат с три нива енергийната ефективност на сградата.
Реализирането на проекта ще спомогне за подобряването на работната среда в сградата на РСПБЗН в Златоград, ще допринесе за подобряване на визията и облика на град Златоград, както и за съхраняване чистотата на околната среда.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
6

Актуално
Предстоящи събития