A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В ЗЛАТОГРАД УЧАСТВАХА В “ПАРАД НА ЗДРАВЕТО”вторник, 21 Октомври 2014  775

ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В ЗЛАТОГРАД УЧАСТВАХА В “ПАРАД НА ЗДРАВЕТО”На 20.10.2014 г., в ОУ “Васил Левски” гр. Златоград, се проведе “Парад на здравето”, в който участваха всички първокласници от училището. Идеята на това мероприятие е с помощта на ученици, родители и учители, да се създаде интерактивна образователна среда. По този, интересен за децата, начин се допълва традиционното обучение в първи клас и от пасивни наблюдатели децата се превръщат в активни участници при изграждането на навици за здравословен начин на живот. Под формата на игри и танци, първокласниците показаха, завидни за възрастта си, знания за здравословните храни и благотворното им въздействие върху техния живот.
Доказано е, че упражненията и добрите навиците, които се създават в децата още от ранна възраст и най-вече в първите класове на училището са гаранция за формирането на здрави и успешни хора. Популяризирането на важността на здравословното хранене, физическите упражнения и спортът, са най-добрата инвестиция за бъдещето на нашите деца. Със съдействието на Европейската кулинарна асоциация, осигурила готварските шапки за малките готвачи и фирма “Бултекс”, предоставила готварските престилки, интересното мероприятие се превърна в празник. Учениците са участници и в ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития