A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Първа среща с експертите по проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река- Елидже”четвъртък, 01 Октомври 2009  1198

Първа среща с експертите по проект „Интегрирано използване на термо-минералните  води, натрупани в геотермалната система Ерма река- Елидже”На 30.09.2009г в община Златоград се проведе първата месечна среща по проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река- Елидже”.
В духа на конструктивния диалог, представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, изпълнители на СМР на обекта, строителния надзор и служители от Общинска администрация, отчетоха напредъка по проекта, обсъдиха проблемите свързани с неговата реализация и се обединиха около конкретен план за тяхното разрешаване.
Предварителната програма на работната среща включваше и подписване на протоколи за откриване на строителна линия за изграждане на водовземното съоръжение в с. Ерма река и полагане на топлопреносната мрежа в гр. Златоград.
В тази връзка община Златоград, счита за свое задължение да информира жителите на село Ерма река и гр. Златоград, че топлопреносната мрежа е ситуирана по улична мрежа на двете населени места. Предвид на това, че строително-монтажните работи са свързани с разкопаването на улици и до тяхното възстановяване, за определен период от време, ще се наруши нормалната пътна комуникация, се взе решение строителството да се извърши поетапно.
Общинска администрация се ангажира да предоставя своевременно информация за строителството на всеки етап и времето, необходимо за възстановяване на нарушените участъци.
Имайки предвид голямата обществена значимост на проекта за община Златоград и приоритетното му място в Общинския план за развитие, се надяваме на разбиране от страна населението за известното неудобство, което ще се създаде по време на строителството.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития