A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОУ "Васил Левски", гр. Златоград започва реализация на проект, финансиран със средства от ПУДООСпетък, 22 Март 2013  889

Основно училище „Васил Левски” гр.Златоград получи одобрение от ПУДООС на своя еко-проект „Обичам природата и аз участвам, което ме вдъхновява!”. Финансовата подкрепа е в размер на близо 5000 лева. С реализацията на дейностите по проекта златоградското училище реално ще участва в Националната кампания „За чиста околна среда-2013 год.”
С помощта на проекта ще бъдат актуализирани екологичните знания на цялата училищна общност- ученици,учители,родители, за формирането на еко-грамотни млади хора. Ще бъде обновена материално-техническата база на училището със съвременни технически средства-дигитална лаборатория, която активно ще се използва в часовете по биология, химия, физика, човекът и природата. Акцент ще бъде провеждането на двудневна еко-конференция, борбата с шума, като опасен замърсител на околната и работната среда и създаването на еко-коридор „Природата-хармония от тишина и звуци” в училище. Консултанти по проекта са РЗИ-Смолян и фотоклуб „Златоград”.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
50
понеделник, 21 Ноември 2022
63

Актуално
Предстоящи събития