A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Отново стартира услугата "Обществена трапезария" в Община Златоградпонеделник, 14 Септември 2015  784

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Информираме Ви, че от 01.10.2015 г. стартира Проект “Обществена трапезария град Златоград”, чрез който до 31.12.2015 г. Община Златоград ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”. Социалната услуга ще се финансира от Фонд "Социална закрила" към МТСП. Документите за ползване на социалната услуга «Обществена трапезария» се подават от 17 септември до 28 септември 2015 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград.

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ» могат да кандидатстват:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3. Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност);
4. Скитащи и бездомни деца и лица.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
118

Актуално
Предстоящи събития