A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОИЦ-СМОЛЯН организира информационна среща в Златоградсряда, 06 Ноември 2013  950

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в Община Златоград на 14 ноември 2013 г. (четвъртък) от 10,30 ч., в библиотеката на читалище „Просвета – 1908“, ул. „Стефан Стамболов“ 1, Златоград.
Основна цел на информационната среща е представяне на Договорa за партньорство с ЕС и актуална информация за новия програмен период 2014-2020. В допълнение ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата ще получат отговори на индивидуални въпроси за възможностите за финансиране до края на 2013 г.

На срещата са поканени представители на oбщинската администрация, неправителствени организации, местния бизнес, социално–икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”,


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития