A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Одобрени са 4 проектни предложения на Община Златоград, с насоченост повишаване на енергийната ефективност и конструктивно укрепване на многофамилни сградипонеделник, 28 Януари 2019  763

Четири проектни предложения на Община Златоград, включващи 32 сгради, са одобрени за финансиране по процедура „BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020.Проектните предложения са с насоченост повишаване на енергийната ефективност и конструктивно укрепване на многофамилни сгради в град Златоград.
Подготовката на Община Златоград за кандидатстване по процедурата започна още през 2017 година, със стартиране на информационна кампания сред обществеността, за оповестяване на възможностите, които предлага програмата. В резултат на информационните разяснителни кампании, в Общинска администрация Златоград бяха подадени заявления за интерес и финансова помощ от 48 нови сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради. Наред със заявленията, задължение на сдруженията на собствениците бе и предоставянето на актуални обследвания за сградите – енергийно, изготвено съгласно ЗЕЕ и техническо, изготвено съгласно ЗУТ. В края на месец август, когато бе и крайния срок за кандидатстване, Община Златоград подготви и подаде 5 проектни предложения, включващи 48 многофамилни сгради и 1 общинска сграда, за осигуряване на безвъзмездно финансиране.
Общо по процедурата са подадени 51 проектни предложения от 28-те общини, допустими за кандидатстване. След преминати етапи на одобрение на проектните предложения, в период от 5 месеца, извършена е административна оценка и оценка за допустимост, техническа и финансова оценка, са одобрени общо 32 проекта, 4-ри от които на Община Златоград.
Одобрените проекти на Община Златоград са следните:
1. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1, на стойност 917 881,44 лева.
2. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2, на стойност 1 098 045,31 лева.
3. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3, на стойност 791 136,11 лева.
4. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним "ZlatownEECO2, на стойност 875 445,16 лева.
През м.август 2019 година, се очаква обявяването на нов прием по ос 2 на ОПРР 2014-2020 и сградите, които не са одобрени за финансиране по настоящата процедура, ще бъдат подадени отново за финансиране.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития