A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявен пожароопасният сезон в Област Смолян през 2021 г.сряда, 14 Април 2021  151

Във връзка с повишаването на температурите, както и извършването на селскостопански дейности в земеделски земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност и повишения риск от възникване на горски пожари на територията на Област Смолян, Областният управител Недялко Славов издаде заповед, с която определи пожароопасния сезон в горските територии в областта за времето от 14.04.2021 г. до 30.11.2021 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития