A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТНОВО НА ФОКУС



сряда, 08 Юни 2011  1074

Днес 08.06.2011 г. в заседателната зала на община Златоград се проведе работна среща между кмета на общината и управителя, и медицинския персонал на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” гр.Златоград. Тази среща бе инициирана от господин Янчев, по повод неизпълнение на продажбите, предвидени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Златоград през 2011 година. Липсата на приходи от продажби на общински имоти води до невъзможност да се реализират предвидените дейности в Инвестиционната програма и в частност за златоградската болница. През последните три години - 2008, 2009 и 2010 г. от общинския бюджет са предоставени общо 245 824 лв. на местната болница. Съгласно отчета на МБАЛ за 2010 година, близо 90 % от общите приходи на лечебното заведение се формират от Договора с РЗОК за „изпълнение на клинични пътеки, отделни медико-диагностични и високо специализирани дейности”. Останалите 10 % се покриват от целева субсидия от общински бюджет, отдаване под наем на оборудване, помещения, площи и други, съгласно действащото законодателство.
На днешната среща бяха поканени и общинските съветници, които поради ангажименти не успяха да присъстват на дебатите. След станалите разисквания и коментари, се стигна до съгласие да се отправи втора покана към тях за извънредно заседание.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 18 Юни 2021
5
сряда, 16 Юни 2021
28
сряда, 16 Юни 2021
27
петък, 11 Юни 2021
48

Актуално
Предстоящи събития