A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет Златоград се свиква отново този месецпетък, 18 Ноември 2011  1233

Общински съвет Златоград отново не успя да избере свой Председател, този път поради липса на необходимия кворум. На насроченото за 17.11.2011 г. заседание на Общинския съвет, се явиха само избраните общински съветници от ПП ГЕРБ. Предварително само двама съветника, един от местната коалиция от партии „Заедно за Златоград” и друг-от ПП ГЕРБ, бяха информирали писмено за своята невъзможност да присъстват на заседанието, заради служебни ангажименти.
Поради липса на кворум заседанието бе отложено за 22.11.2011 г. /вторник/. Мястото на неговото провеждане, по настояване на кмета на общината и на присъстващите граждани, ще бъде залата на ОНЧ "Просвета - 1908", а часът - 18.00.
Жителите на община Златоград, които демократично избраха общинските си съветници, за да ги представляват в местния парламент, разчитат на тях да защитават обществения интерес. Работата на Общинския съвет през следващите месеци е изключително важна за развитието на общината и за реализацията на приоритетите, залегнали в Плана за развитие на община Златоград. Кметът Мирослав Янчев изрази очакване Общинският съвет да се „конституира” в законовия си вид възможно най-бързо, за да се пристъпи към решаване на важни обществено значими задачи.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития