A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общинска епизоотична комисия информира за предприети национални действия за борба с болестта БЯС при лисицитевторник, 03 Юни 2014  777

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинската епизоотична комисия Златоград информира, че са предприети действия за изпълнение на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс, чрез орална ваксинация на лисици на територията на Община Златоград.
В момента, за ограничаване разпространението сред дивите животни на болестта Бяс, над цялата страна се разпръскват примамки със самолети. През 2014 година на територията на Република България, ще бъдат разпространени по този начин общо 1 541 720 броя примамки, от които 63 860 бр. на територията на Смолянска област .

Ваксината или т. нар. Примамка представлява блокче с размери близки до кибритена кутия. Състои се от две части:
• Течната част е същинската, поместена в алуминиев блистер, в който се съдържа една ваксинална доза, достатъчна да изгради едногодишен имунитет при лисица. Тя съдържа атенуиран щам на Rabies virus, стабилизанти и примамка с тетрациклин.
• Твърдата част е обвивката около течната и придава формата на блокчето. Тя е съставена от рибно брашно и лой. Има лоша миризма и действа като атрактант за консумиране от хищник.
Когато блокчето-ваксина попадне в устата на животното, при сдъвкване, острите му ръбове нараняват небцето, венеца и тонзилите на животното. Тези ранички се превръщат във входна врата за ваксината.

С оглед постигане на по-голяма ефективност от изпълнение на Националната програма и за осъществяване на последващ контрол, Общинска епизоотична комисия Златоград се обръща към всички жители на Община Златоград с молба при констатиране и/или съмнение за болни от бяс животни, своевремено да се подава сигнал на ветеринарни специалисти в ОДБХ в Златоград, на телефони - 03071 / 20 – 54 на БТК или на мобилни 0894 001 244, 0885 404 865 .ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ГР. ЗЛАТОГРАД


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
55

Актуално
Предстоящи събития